מערכת שעות קרוספיט רחובות תמונה

מערכת שעות

מועדון קרוספיט רחובות הוא מועדון רשמי שמאושר ע"י קרוספיט העולמית

לוג קרוספיט רחוות
שבת
שישי
חמישי
רביעי
שלישי
שני
ראשון
שעה / יום
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
06:00
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
07:00
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
08:00
WOD
09:00
WOD
10:00
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
17:30
WOD
18:00
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
18:30
WOD
19:00
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
19:30
WOD
20:00
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
20:30
 
Image by Annie Spratt
לוג קרוספיט רחוות

מחירון

60 ₪

 כניסה חד-פעמית 

למי שמתאמן במועדון

קרוספיט אחר

600 ₪

 כרטיסיה | 12 כניסות 

(50 ₪ לכניסה)

בתוקף של 3 חודשים

330 ₪

 מנוי חודשי 

(חודש בחודשו)

לתקופה מוגבלת!

ללא הגבלת כניסות וללא התחייבות