האימונים במתחם יתקיימו לפי המערכת שעות שנמצאת ומפורסמת 

 ● החוגים מתקיימים כל השנה ואין הפסקות אל רק בתקופת חופשות בתי הספר.

 ● המתחם שומר לעצמו את הזכות להחליף מורה, חדר, ימים ושעות פעילות במהלך השנה ע"פ הצורך.

 ● פתיחת חוג וקיומו מותנית במספר מינימאלי של נרשמים,

    כמות התלמידים בשיעור מוגבלת על פי החלטת הרכז ובהתאם לאופי הפעילות וגודל החדר.

 ● על הספק מוטלת אחריות למצוא חלופה, במידה ולא ימצא, יבוטל השיעור ותשלח הודעה (מסרון) להורי משתתפי החוג על שיעור חלופי.

 ● המשתתפים מתבקשים להגיע לשיעור בצורה מסודרת ובמועד, על פי דרישות המדריך.

 ● אין כניסת הורים לצפייה בשיעורים למעט שיעורים פתוחים.

 ● משתתפי החוגים הינם באחריות ההורים עד תחילת הפעילות ומרגע סיומו.

 ● אין להשאיר ילדים מחוץ לשעות הפעילות ללא השגחה.

 ● המתחם אינו אחראי על ציוד אישי של התלמידים.

 ● כל תלמיד חדש רשאי להשתתף בשיעור ניסיון אחד חינם .ברגע ביצוע הרישום, יחויב שיעור הניסיון.

 ● שיעורי הניסיון הינם בתאום מראש עם בעלי המתחם  ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

 ● מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים. מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בעבור ימי חופשה וחגים.

 ● התשלום לחוגים הינו שנתי ויתבצע ב12 תשלומים ומראש עבור כל שנת הפעילות.

 ● תשלום עבור ערכות, העשרה, וחומרים הינו שנתי ומראש ,ומשולם למדריך בלבד.

 ● אפשרויות תשלום: כרטיס אשראי, מזומן, המחאות דחויות או הוראת קבע, במרכז פנאי וקהילה, בשעות קבלת קהל.

 ● ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים או שעומד לרשותו חוב.

 ● מובהר בזאת כי הגבייה נעשית בכל 10 לחודש באופן עוקב ורצוף ללא עצירות .

    תלמיד שנרשם באמצע החודש לאחר ה-10 לחודש , התשלום שלו יבוצע ב-10 לחודש הבא אחריו

 ● ביטול הפעילות מותנה בחתימה על טופס ביטול לא יתקבלו ביטולים טלפוניים או בפקס,

    יש לשלוח פניה מסודרת למייל: info@crossfitrehovot.com או לנייד 058-5507111 , יש לוודא קבלת פנייה.

 ● אי השתתפות בשיעורים אינה פוטרת מתשלום.

 ● היעדרות מעל שבועיים יש להציג אישור רפואי, כל מקרה ידון לגופו.

 ● אין החזרי תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, ככתוב בלוח החופשות.

 ● משתתפי החוג מבוטחים ביטוח צד ג למעט ספורט תחרותי.

 ● ניתן לבטל חוג עד לתאריך 24 של החודש הקודם.

 ● ביטול חוגים הינו אפשרי עד לתאריך 10/03 של אותה שנה. לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל חוג או לקבל החזר.

 

הנחות:

● 10% הנחה תינתן על חוג שני של אותו המשתתף, או על חוג שני של בן משפחה. (ללא חוגי תל"ן) 

● אין כפל הנחות.

 

יצירת קשר טלפוני: 

טלפון: 058-5507111 | 

בימים ראשון שלישי בין השעות 11:00-17:00 ושישי בין השעות 8:30-12:30

כל הזכויות שמורות לקרוספיט רחובות ©

אתר זה נבנה ועוצב ע״י קונו בניית אתרים