top of page

Daily Motivation Tips

ציבורי·54 חברים

Kỹ thuật trồng và chăm sóc mai ra nhiều hoa đúng dịp Tết

Hoa mai không chỉ là biểu tượng của mùa xuân mà còn là biểu tượng của tài lộc, sự may mắn và sung túc trong năm mới. Để cây mai nở hoa đúng dịp Tết, việc trồng và chăm sóc mai đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật tỉ mỉ. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật trồng và chăm sóc mai vàng Việt Nam để có nhiều hoa đúng dịp Tết.

Nguồn gốc của hoa mai

Theo ghi chép của Phí Cung Ấn trong cuốn sách "Trân hương bảo ngự" từ thời đại Minh có trích dẫn như sau: "Đắc Kỷ ái lãm hàn mai. Trụ tằng ngự tuyết đồng lãm chi." Dịch ra, có ý nghĩa là "Trong thời tiết lạnh giá của Đắc Kỷ, người ta thích ngắm những bông…


Cuộc Đua Sở Hữu Cây Mai Đắt Đỏ: Bí Mật Đằng Sau Các Loại Mai Vàng Việt Nam

Mai là loại cây quen thuộc mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, ít người biết rằng có mấy loại mai vàng khác nhau. Những cây mai giá hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng như “Thần mai” giá 30 tỷ đồng ở Bến Tre và cây mai “khủng” 4 tỷ đồng ở An Giang đang gây xôn xao trong cộng đồng đam mê cây cảnh và người yêu hoa.

"Thần mai" 30 tỷ ở Bến Tre, mai "khủng" 4 tỷ ở An Giang

Một đại gia Bến Tre đã bỏ ra 30 tỷ đồng cùng 300 triệu tiền vận chuyển để sở hữu một cây mai vàng. Đây là cây mai vàng to và đắt giá nhất nước ta hiện nay. "Thần mai đại thụ" có chiều cao so với mặt đất…

Mastering the Art of Card Games: Techniques and Strategies for Phỏm and Tiến Lên


Card games have always been a popular pastime, offering not only entertainment but also a platform to test one’s strategic thinking and memory skills. Among the myriad of card games, Phỏm and Tiến Lên Miền Nam stand out as two of the most engaging and challenging. This guide https://wintips.com/ delves into advanced strategies and memory techniques for both games, providing enthusiasts with insights to enhance their gameplay and increase their chances of winning.

Phỏm: The Art of Memory

1. The Importance of Memorizing Cards in Phỏm

In Phỏm, memorizing cards is not just a tactic; it’s a fundamental skill that can significantly impact the outcome of the game. Players who master this skill can anticipate their opponents' moves, make better decisions, and avoid costly mistakes. Here are some of the key benefits of memorizing cards in Phỏm:


How to Play Super Effective Asian Handicap - Tips to Maximize Winning Odds

Many newcomers in the field of football betting often wonder about Asian Handicap, a type of bet that is particularly attractive due to its high odds, attracting a large number of players. So what is Asian Handicap, and how can you analyze it accurately? Let's explore daily soccer tips more deeply how to grasp and participate in this type of bet most effectively in the article below!

Overview of Asian Handicap in Football

Asian Handicap, also known as Running Ball in the international football betting community, is an exciting type of bet that allows players to bet live while the match is in progress. This is a highlight that attracts many new players to betting, although it only accounts for a small part of the total duration of the match.

Participating in Asian Handicap requires flexibility and…


מי אנחנו

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page